Over ons

Westergas is waar historische waarde en vernieuwende ideeën samen komen; een unieke bestemming voor lokale en internationale bezoekers, met een eigengereid, maar tegelijkertijd typisch Amsterdam karakter. De voormalige fabrieksgebouwen worden omarmd door het groene Westerpark. Waar cultuur de grote verbinding is tussen de bezoekers en de gebouwen. Van muziek en horeca tot theater en performance, van film en fotografie tot kunst, dansevenementen en zelfs tv-studio’s. Creativiteit, diversiteit en vrijheid worden hier gevierd.

Op het terrein zijn meerdere, unieke locaties te huur voor evenementen. Van de iconische Gashouder, waar 3500 bezoekers in passen, tot het pittoreske Meterhuisje, met een capaciteit van 50 personen.

Naast de Gashouder, het Transformatorhuis en het Meterhuisje maken we ook gebruik van de andere locaties door samen te werken met de ondernemers in ons cultuurdorp. Denk hierbij aan het reserveren van kamers in het Conscious hotel voor internationale gezelschappen, een workshop of diner bij Amsterdam Flavours, of een congres in combinatie met de charmante WesterLiefde en rauwe WesterUnie.  Dit maakt dat de mogelijkheden verrassend blijven en dat de invulling altijd anders is.

Ontmoetingsplek

Westergas is een ontmoetingsplek voor ondernemende mensen.We bieden ruimte aan creatieve, culturele en vernieuwende ondernemers die met passie en overgave hun droom volgen. Het is een avontuurlijke omgeving waar inspirerende samenwerkingen ontstaan. Een meltingpot waarin iedereen haar steentje bijdraagt.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe huurders met inspirerende ideeën. Neem contact met ons op via info@westergas.nl.

Positieve energie

Met de heropening in 2003 is Westergas van fabriek tot cultuurpark getransformeerd. Internationaal wordt Westergas gezien als hét referentieproject voor de herontwikkeling van (monumentale) fabrieksterreinen. Een voorbeeldfunctie die we met trots dragen.

We zijn constant bezig met de verandering van brownfield* naar greenfield. Als een van Amsterdams groene harten is het vanzelfsprekend dat we zo duurzaam mogelijk zijn. Ons streven is dan ook een 100% groene en duurzame Westergas.

We realiseren onze groene ambities met een nieuwe energieleverancier, steken extra aandacht voor duurzame oplossingen in de evenementen hier en proberen anderen te enthousiasmeren en te activeren met onze groene visie.

*Een brownfield is een terrein die door voormalige industrieel activiteiten vervuild is geraakt.

Geschiedenis

Cultuurpark Westergas kent een rijke geschiedenis. De 22 industriële gebouwen die nog overeind staan na de sluiting van de fabriek in 1967 zijn qua uiterlijk nooit ingrijpend veranderd. De manier waarop we er nu naar kijken is dat wel. Het voormalige industrieterrein is een bruisend cultuurpark geworden. Maar wat is daar allemaal aan vooraf gegaan?

Ontstaan 1885

Voor de komst van steenkoolgas verlichtte men hun huizen met kaarsen, vet- of olielampen. Warmte werd gehaald uit hout of turf. Na de komst van het steenkoolgas veranderde langzamerhand de verlichting in Nederland. De straten verlichten met steenkoolgas was daarbij veel goedkoper dan met olie. Hiervoor moesten er wel extra fabrieken worden gebouwd. Daarom gaf Amsterdam op 23 juli 1883 de Londense Imperial Continental Gas Association het alleenrecht om twee gasfabrieken te bouwen in Amsterdam. Dit werden de Wester- en de Oostergasfabriek. Het gas werd in eerste instantie gebruikt voor de stadsverlichting (‘stadsgas’/’lichtgas’) en later voor particulieren en bedrijven.

Pazzani en Gosschalk

De Londense I.C.G.A. stuurde de Oostenrijkse Julius Pazzani (1841-1888) naar Amsterdam om de technische planning van het fabricageproces en van het terrein te regelen. Pazzani voerde met succes alle moeilijke en delicate onderhandelingen uit die nodig waren om een stad van 400.000 inwoners opnieuw te bevoorraden. Er was namelijk nogal wat vijandigheid vanuit het oude gasbelang. Wij mensen houden nu eenmaal niet zo van verandering…

Het ontwerp van de gebouwen komt van de Amsterdamse architect Isaac Gosschalk (1838-1907). De stijl van Gosschalk werd al snel bekend als Hollandsche Neorenaissance. De gebouwen op het terrein werden zonder te veel uitspattingen ontworpen in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Rijksmuseum, geopend in datzelfde jaar (1885). De fabrieken moesten vooral geschikt zijn voor wat ze moesten doen; de machines huisvesten. Gosschalk zei over zijn stijl het volgende: ‘een gebouw heeft stijl als het een karakter heeft, als het uitdrukt wat het is, mits het dat doet op een schone wijze’.

Uitbreiding en sluiting 1898-1967

De Wester- en Oostergasfabriek werden overgenomen door de Gemeente Amsterdam op 10 augustus 1898. In de eerste jaren hierna steeg de productie en kwamen er belangrijke vernieuwingen en uitbereidingen zoals de bouw van een gashouder in 1903 van 100.000m3 op de Westergasfabriek. En in 1904 werd hier ook een watergasfabriek, later bekend als het transformatorhuis, gebouwd. Het grote voordeel van een watergasinstallatie is dat het in korte tijd snel kan produceren. Vooral bij plotselinge koude momenten in Amsterdam was dat een fijn gegeven.

In de jaren 60 van de vorige eeuw nam de gasproductie af, omdat de gemeente het gas bij de Hoogovens in IJmuiden haalde. Toen in  1963 de aardgasbel in Slochteren werd ontdekt nam de productie in de gasfabrieken snel af. In 1967 stopte de gasproductie hier volledig.

Avontuurlijke ondernemers en kunstenaars ontdekken het terrein 1992 

Na het sluiten bleef een zwaar vervuild terrein achter. De jarenlange gasproductie had zijn tol geëist. Een nieuwe bestemming bleek een moeilijke opgave. Er was verontreiniging, maar er bleken ook bijzondere ecologische omstandigheden te zijn.

Eerst gebruikte Gemeentelijk Energie Bedrijf het terrein als opslag- en werkplaats. Alle gebouwen die niet als opslag konden worden gebruikt werden gesloopt. In de jaren 60 was de waardering voor het industrieel erfgoed nog niet zo groot. Maar vanaf het begin van de jaren negentig, toen de G.E.B. definitief het terrein verliet, ontdekte avontuurlijke ondernemers en kunstenaars de creatieve energie en peilloze mogelijkheden van deze unieke locatie. Gelukkig maar. Het culturele smoelwerk van Amsterdam kreeg langzaam maar zeker vorm.

Meer en meer culturele activiteiten kwamen tot leven op het vergeten terrein. Een nieuw begin, met cultuur als drijvende kracht, het idee voor het cultuurpark van nu werd in deze tijd neergezet.

Herontwikkeling 2003 

Vanaf 2003 geeft het terrein opnieuw licht en energie. De grond is gesaneerd en een prachtig park is aangelegd. Creatieve ondernemers zitten in de gerenoveerde, historische gebouwen en talloze evenementen en festivals zijn er neergestreken.

2019

Het verleden bracht ons naar waar we nu zijn, het heden en de toekomst bepalen wij. Met duurzaamheid, cultuur, ontspanning en creativiteit hoog in het vaandel. In 2019 zijn de gebouwen van de Westergasfabriek veranderd van naam in Westergas. Hetzelfde terrein, nieuwe energie.

Duurzaamheid

Westergas is een plek waar mensen plezier beleven, geïnspireerd raken en waar vernieuwende evenementen plaatsvinden. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is het geen geheim dat evenementen een grote druk op het klimaat en onze leef- omgeving leggen. Wij geloven dat dit anders kan. Samen met partners en gelijkgestemden willen we onze bijdrage aan een eerlijke, duurzame wereld vergroten. Lees hier wat wij allemaal doen om dat te bereiken.

De volgende stap in duurzame herontwikkeling

Te beginnen bij het begin; de zwaar vervuilde Westergasfabriek, waar ooit gas uit steenkolen werden geproduceerd voor de stadsverlichting van Amsterdam, heeft sinds de heropening in 2003 een complete metamorfose ondergaan. Tot ver over de grens wordt Westergas gezien als een referentieproject voor duurzame herontwikkeling van industrieel en monumentaal erfgoed.

Westergas wil deze transformatie van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ energie nu verder voltooien en alle mogelijke stappen zetten naar een volledig duurzaam terrein. Het verduurzamen van monumenten is ingewikkelder dan bij nieuwe gebouwen omdat de mogelijkheden beperkter en kostbaarder zijn vanwege de monumentale status. Als onderdeel van de Pilot Verduurzamen Rijksmonumenten van het Ministerie van OC&W zijn wij de afgelopen jaren de uitdaging aangegaan om de monumentale gebouwen waar mogelijk te verduurzamen, mét behoud van hun monumentale karakter.

Ons groene doen

Zonnepalen

We hebben het dak van de Gashouder beschikbaar gesteld aan de buurtbewoners om zonnepanelen op te leggen. De stroom die wordt opgewekt door de panelen wordt terug geleverd aan het net en verrekend met de eigenaren van de panelen. Coöperatie Ecostroom regelt de administratie van dit project. In 2018 zijn er 1024 panelen op het dak geplaatst.

LED-licht en isolatie

Westergas heeft flink geïnvesteerd in extra isolatie en LED-verlichting in de evenement-gebouwen. Het resultaat is dit meer dan waard: de overstap naar LED zorgt voor maar liefst 65% minder energieverbruik dan bij de oude halogeenverlichting. De isolatie van de gebouwen levert ongeveer 30% besparing op.

Afval & Grondstoffen

Duurzaamheid in de praktijk: Westergas en Oscar Circulair zijn samen met ondernemers en organisatoren op Zero Waste Expeditie. Bij het verbranden van restafval komt veel CO2 vrij, terwijl er ook nog vaak herbruikbare grondstoffen tussen zitten.
Westergas is het eerste terrein in Nederland waar het innovatieve afval- en grondstoffenmodel van start-up Oscar Circulair is geïmplementeerd. Oscar Circulair vermindert de restafvalstroom, bundelt hoogwaardige grondstoffenstromen en deelt kennis hierover met alle aangesloten expeditieleden. Met deze samenwerking zijn er tientallen minder (vervuilende) vervoersbewegingen per maand nodig, daalt het percentage restafval dat verbrand wordt spectaculair en vergroten we het bewustzijn onder iedereen die op op het terrein werkt.
Westergas en Oscar Circulair werken hard samen om het doel (10% restafval in 2023) van de Zero Waste Expeditie te halen!

100% Elektrisch Hotel

Begin 2018 is Conscious Hotel Westerpark geopend in het voormalig Stadsdeelkantoor. Het hotel is 100% elektrisch – het eerste Nederlandse hotel wat volledig van het gas af is – en duurzaam in energie (geen gas, 100% elektrisch, WKO installatie) en in materialen. Ook de F&B van het hotel en het restaurant zijn volledig biologisch en waar mogelijk lo- kaal geproduceerd.

Schonere cultuurpanden:

Westergas is als Amsterdamse cultuurinstelling geselecteerd voor het uitgebreid duurzaamheidsadvies van Gemeente Amsterdam. Hier wordt onder andere gekeken naar energiebesparing, afval, water, inkoop, catering en circulaire bedrijfsvoering. Het advies wordt gebaseerd op de haalbaarheid van de maatregelen. Wat wel zo eerlijk is. Ook wordt er gekeken naar lopende duurzaamheidstrajecten. En waar nodig geholpen.

Platform voor duurzaamheid

Westergas biedt initiatieven duurzaamheid stimuleren een platform. Bijvoorbeeld de bijenkasten van Smart Beeing in de Gashoudervijvers, het Join the Pipe-waterpunt voor gratis water en het hergebruik van het spartelvijverwater voor ons gras.

Groene partners

Met onze missie en visie is het logisch dat we liever samenwerken met organisaties die hetzelfde nastreven. We zoeken daarom actief naar ‘groene klanten’ en stimuleren het gebruik van duurzame cateraars en leveranciers. Onze preferred partners, zoals The Food Line Up en Backbone, zijn dat. Zij werken met respect voor mens en planeet.

Toekomstdroom

Voor Westergas is de weg naar een duurzaam terrein en Westerpark een proces waarbij we blijven leren en innoveren. We zullen dit zowel binnen de eigen bedrijfsvoering als met huurders en partners gaande houden. We streven ernaar Westergas volledig plasticvrij te maken. We dagen leveranciers, partners en evenement-organisatoren uit om samen stappen te zetten. Dit doen we onder andere met kleinschalige ‘taste en talk’-sessies met mensen uit het vak over hoe we de eventbranche kunnen verduurzamen, maar dit doen we ook op grote schaal in samenwerking met het ministerie van OC&W, energieleveranciers en adviseurs op het gebied van verduurzamen.